دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

دنیای شگفت انگیز حشرات که نمی دانستید

امروز دانستنی های جالب و مفیدی درباره دنیای حشرات را جمع آوری کرده ایم. حشرات جزء مهمی از سیاره زمین و چرخه زیستی محسوب می‌شوند، بدون وجود آنها مشکلات زیادی دراین چرخه رخ می دهد. آنها بیهوده خلق نشده اند و اگر کمی بادقت نگاه کرده و فکر کنید بـه این نتیجه خواهید رسید کـه حشرات بسیار مفید اند. در ادامه حقایقی جالبی در مورد حشرات رابه همراه هم مطالعه می‌کنیم.

 

مگس ها استفراغ خودشان را می خورند

مگس ها دهانی برای گاز زدن یا جویدن غذا ندارند بهمین خاطر از پاهایشان برای چشیدن مواد استفاده می کنند. اگر مزه ی مواد را بپسندند روی آن استفراغ می کنند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

چون استفراغ شان حاوی آنزیم های گوارشی ای اسـت کـه بـه تجزیه ی مواد غذایی کمک می‌کند. سپس زبان اسفنج مانندشان را درون استفراغ شان فرو کرده و مواد مغذی مورد نیازشان را دریافت می کنند.

 


 

بعضی زنبورها کرم حشره را تبدیل به زامبی می کنند

زنبورهای Glyptapanteles کـه بـه زنبورهای وودو معروفند، یک کرم حشره را در آن واحد با حدود ۸۰ تخم باردار می کنند. وقتی لاروهای زنبور درون بدن کرم حشره از تخم ها بیرون آمدند، از مایعات بدن کرم حشره تغذیه می کنند. از این جا کرم حشره بـه نوعی تبدیل بـه یک زامبی می‌شود. لاروهای زنبور وقتی رشد کردند ازبدن کرم حشره خارج می‌شوند تا خود رابه یک شاخه بچسبانند و دور خود پیله بسازند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

کرم حشره بدن خودرا روی پیله ها خم میکند تا مانند یک بادیگارد از انها محافظت کند. هر موجودی کـه بخواهد بـه پیله ها نزدیک شود، کرم حشره وحشیانه حمله میکند تا آنرا بترساند و فراری دهد. وقتی زنبورها از پیله ها بیرون آمدند، دوران حفاظت وفادارانه ی کرم حشره بـه اتمام می‌رسد و خیلی زود می میرد.

 


 

مورچه های انتحاری

گونه ای از مورچه ها کـه بـه مورچه های انتحاری مشهورند، جان خودرا فدای حفاظت از کلونی می کنند. وقتی موجودی بـه کلونی حمله میبرد، انها پوست خودرا می‌شکافند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

دشمنان شان درون ماده ی چسبناک و لزجی کـه ازبدن مورچه ها خارج میشود گرفتار می‌شوند. این ماده جانور متجاوز را از بین می‌برد یا جلوی حمله ی آنرا میگیرد. این‌ها همان مورچه های کارگر کلونی هستند.

 


 

آخوندک ها حین جفت گیری، جفت شان را می خورند

بعد از ساعت ها جفت گیری آخوندک های نر و ماده، آخوندک ماده با صبوری منتظر فرصتی مناسب میماند تا بلاخره سر جفتش را می بلعد.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

وقتی آخوندک نر نفس های آخرش را می‌کشد اسپرم بیشتری وارد بدن آخوندک ماده می‌شود. آخوندک ماده بعد از خوردن سر آخوندک نر، سراغ باقی لاشه ی آن می‌رود تا خودرا برای حدود ۲۰۰ تخمی کـه خواهد گذاشت تغذیه کند.

 


 

دو ملکه در یک کندو نگنجد

اگر در کندویی بیشتر از یک زنبور ملکه وجود داشته باشد، فرآیندی اتفاق میوفتد کـه اصطلاحا بـه آن تنوره کشیدن میگویند. ملکه ها با تنوره کشیدن «صدای خاصی کـه ملکه ها تولید می کنند» بـه کلونی اعلام می کنند آماده اند تا برای بـه چنگ آوردن مقام ملکه ی حکمران تا سر حد مرگ بجنگند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این صداها وقتی ملکه ها درون لانه ها باشند طبق معمول شبیه بـه کواک کواک و وقتی بیرون باشند شبیه بـه صدای منقطع شیپور اسـت. ملکه ها هم چنین از این صدا برای بـه صف کردن زنبورهای کارگر دراین جنگ استفاده می کنند. جنگ ملکه ها طبق معمول با نیش زدن هم دیگر آن قدر ادامه می‌یابد تا بالاخره یک ملکه باقی میماند.

 


 

سوسک ها می توانند تا یک هفته بدون سر زنده بمانند

سوسک ها از طریق مجراهای کوچکی درون اجزای بدن شان تنفس می کنند، نه سرشان. این حشرات بعد از کنده شدن سرشان می‌توانند تا مدتی زنده بمانند چون برخلاف انسانها تنفس شان تحت نظارت مغزشان نیست و اکسیژن توسط خون بـه سراسر بدن شان منتقل نمی‌شود.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

مجراهای تنفس آنها اکسیژن دریافتی از هوا را از طریق لوله های ریز نای بـه بافت های بدن منتقل می کنند. سوسک ها در نهایت از گرسنگی اتلاف می‌شوند چون بـه سرشان برای غذا خوردن نیاز دارند.

 


 

زنبورهای سرخ غول آسای آسیایی می توانند گوشت بدن انسان را سوراخ کنند

 

این حشرات بزرگترین گونه ی زنبورهای سرخ در دنیا هستند، اندازه ی انها حدود ۵/۵ سانتیمتر اسـت و با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت پرواز می کنند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

نیش این زنبورها پوست را ذوب کرده و بـه سیستم عصبی بدن حمله می‌برد. این حشرات در مناطق گرمسیری و معتدل آسیای شرقی زندگی می کنند.

 


 

شته ها باردار بدنیا می‌آیند

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

نیمف ها نوزادان شته هستند کـه برخلاف اغلب حشرات، بـه صورت زنده ازبدن مادرشان و همگی بـه شکل حشرات ماده ی باردار متولد می‌شوند چون برای تولید مثل نیازی بـه حشره ی نر ندارند. نوزادان آنها بعد از گذشت تنها ده روز متولد میشوند.

 


 

جیرجیرک ها صداها را با پاهای شان می شنوند

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

گوش های جیرجیرک ها روی پاهای جلویی شان، در زیر زانوهایشان واقع شده. منافذ پاهای آنها بـه حفره هایی می‌رسد کـه سر دیگرشان در آن سوی بدن جیرجیرک ها اسـت بهمین دلیل صداها از تمام بدن شان عبور می کنند. این مسأله کمک میکند این حشرات جهت صدا رابه اسانی تشخیص دهند.

 


 

پروانه ها از کیلومترها دورتر بوی جنس مخالف شان را تشخیص می دهند

 

پروانه ها با تولید سیگنال هایی شیمیایی مثل فرومون ها «موادی شیمیایی کـه ازبدن تولید می‌شود ودر جذب جنس مخالف مؤثر اسـت»، جفت های احتمالی شان را اغوا می کنند. پروانه های نر می‌توانند عده ای از فرومون های ماده را از ۱۶کیلومتری تشخیص بدهند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

پروانه های نر وقتی بـه دنبال جفتی برای خود هستند، با خوش بینی هر چیز کوچک و متحرکی را دنبال می کنند؛ از برگ ها گرفته تا زنبورها و گونه های مختلف پروانه ها کـه از جنس مخالف باشند. وقتی نزدیک تر می‌شوند، با محاسبه رنگ ها، فرومون ها و رفتار، مناسب بودن جفتی کـه پیدا کرده اند را بررسی می کنند.

 


 

ماهیچه های بدن کرم حشره بیشتر از ماهیچه های انسان است

 

بدن انسان بیش از ۶۵۰ ماهیچۀ اسکلتی دارد و بسته بـه نحوۀ شمارش ماهیچه های مرکب، این شماره بـه ۸۴۰ هم می‌رسد. اما کرم های حشره چهار هزار ماهیچه دارند کـه ۲۴۸ تای آنها تنها در سرشان واقع شده.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این حشرات بـه ماهیچه های زیادی نیاز دارند تا خون از بخش های پشتی بدن شان بـه بخش های جلویی برسد و بدین ترتیب در سراسر بدن شان جریان پیدا کند.

 


 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × یک =